Follow Us

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ανανεωτική Κίνηση Ιατρών : Ισοτιμία, διαφάνεια, εκσυγχρονισμός του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, στις 16 Οκτωβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των συλλογικών οργάνων του συλλόγου µας.

Advertisement

Ο Ι.Σ.Τ. είναι το θεσµικό όργανο που εκπροσωπεί όλους τους ιατρούς του Νοµού Τρικάλων και η συµµετοχή µας στις εκλογές είναι επιβεβληµένη ώστε να έχει το ιατρικό σώµα την καλύτερη δυνατή και όσο γίνεται πιο αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση.

Η Ανανεωτική Κίνηση Ιατρών είναι ένας συνδυασµός που αφήνει δυναµικά πίσω το παρελθόν µε όραµα έναν ισχυρό σύλλογο ενωµένο να αντιµετωπίσει και να διαχειριστεί αποτελεσµατικά τα πολλά προβλήµατα και τις προκλήσεις της εποχής µας .

Advertisement

Συµµετέχουν νέα πρόσωπα, καταξιωµένοι γιατροί όλων των ειδικοτήτων, κοινής αποδοχής, που αποφάσισαν οι περισσότεροι για πρώτη φορά να ασχοληθούν µε το σύλλογο, αλλά και πολλοί
νεότεροι συνάδελφοι, που µπήκαν σχετικά πρόσφατα στον επαγγελµατικό στίβο µε όρεξη και καινοτόµες ιδέες.

Ο Ι.Σ.Τ. είναι το θεσµικό όργανο που εκπροσωπεί όλους τους ιατρούς του Νοµού Τρικάλων και η συµµετοχή µας στις εκλογές είναι επιβεβληµένη ώστε να έχει το ιατρικό σώµα την καλύτερη
δυνατή και όσο γίνεται πιο αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση.

Advertisement

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, στις 16 Οκτωβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των συλλογικών οργάνων του συλλόγου µας.

Advertisement

Ο συνδυασµός µας δεσµεύεται για έναν απόλυτα κόσµιο προεκλογικό αγώνα και υποσχόµαστε ότι θα επανενώσουµε το Σύλλογο.

Διαχωριστικές γραµµές µε βάση κοµµατικές προτιµήσεις, χώρους εργασίας (ΕΣΥ και ιδιωτικός τοµέας) αλλά και συµπάθειες ή αντιπάθειες δεν έχουν θέση στην προσπάθειά µας.

Advertisement

Οι θέσεις µας για κάθε τοµέα ευθύνης του συλλόγου είναι συνοπτικά οι εξής:
Ισοτιµία όλων των µελών.

Απόλυτη διαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση µε προσπάθεια εξοικονόµησης πόρων ώστε να µειωθεί
η εισφορά για τους νέους τουλάχιστον συναδέλφους.

Advertisement

Εκσυγχρονισµός της λειτουργίας µε περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Συµπαράσταση στους νέους συναδέλφους που ξεκινούν την σταδιοδροµία τους.

1) Διοικητικός
Διοργάνωση ηµερίδων και συνεδρίων για τη συνεχή επιµόρφωση των ιατρών.
Βοήθεια προς τους νέους συναδέλφους στην επιλογή και πραγµατοποίηση των επιστηµονικών τους στόχων. Αποσαφήνιση των ορίων και δυνατοτήτων κάθε ειδικότητας και υποειδικότητας και προάσπιση της Ιατρικής δεοντολογίας.

2) Επιστηµονικός
Αναβάθµιση της σχέσης εµπιστοσύνης ασθενούς –ιατρού.
Πρωτοβουλίες για δράσεις προληπτικής ιατρικής σε οικονοµικά ασθενείς οµάδες.
Επιµόρφωση των πολιτών σε ιατρικά θέµατα.
Ενίσχυση του εθελοντισµού στο χώρο της υγείας.
Οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων για τα µέλη του συλλόγου.

Advertisement

3) Κοινωνικός
Στο ΕΣΥ υπάρχει πρόβληµα υποστελέχωσης. Είναι απαραίτητα ηθικά και οικονοµικά κίνητρα για την παραµονή των ικανών στελεχών στον δηµόσιο τοµέα και για την πρόσληψη νέων ιατρών.
Στον Ιδιωτικό τοµέα το σηµαντικότερο πρόβληµα είναι οι σχέσεις των παρόχων υπηρεσιών υγείας µε τον ΕΟΠΥΥ.

Κατανοούµε ότι οι πόροι για την υγεία δεν είναι ατέλειωτοι αλλά θεωρούµε εφικτά τα εξής:

Advertisement

.
α) Υπογραφή συµβάσεων του ΕΟΠΥΥ µε όσους νέους ιατρούς επιθυµούν να
συµβληθούν µε τον οργανισµό.
β) Αύξηση του προϋπολογισµού του οργανισµού κάθε χρόνο ανάλογη της
ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας.
γ) Εξοικονόµηση πόρων µε περιορισµό της σπατάλης στην συνταγογράφηση

δ) Προσθήκη νέων εξετάσεων και νέων κατηγοριών µηδενικής συµµετοχής
µόνο εφόσον έχει βρεθεί το ανάλογο κονδύλι.

Advertisement

ε) Μεταφορά Ευρωπαϊκών κονδυλίων στο χώρο της υγείας για ενίσχυση των
ιατρών στην αγορά του εξοπλισµού τους .
στ) Οριστική κατάργηση του clawback. Πρόκειται για µέτρο που όταν δεν είναι
έκτακτο είναι ανήθικο

Advertisement

4) Συνδικαλιστικός Τοµέας
Οι Ιατρικοί Σύλλογοι οφείλουν να συνδιαµορφώνουν την πολιτική υγείας της εκάστοτε κυβέρνησης προτείνοντας λύσεις και όχι αντιδρώντας απλώς σε ότι δεν τους αρέσει.
ε) Μεταφορά Ευρωπαϊκών κονδυλίων στο χώρο της υγείας για ενίσχυση των ιατρών στην αγορά του εξοπλισµού τους .
στ) Οριστική κατάργηση του clawback. Πρόκειται για µέτρο που όταν δεν είναι
έκτακτο είναι ανήθικο .
α) Υπογραφή συµβάσεων του ΕΟΠΥΥ µε όσους νέους ιατρούς επιθυµούν να συµβληθούν µε τον οργανισµό.
β) Αύξηση του προϋπολογισµού του οργανισµού κάθε χρόνο ανάλογη της ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας.
γ) Εξοικονόµηση πόρων µε περιορισµό της σπατάλης στην συνταγογράφηση
δ) Προσθήκη νέων εξετάσεων και νέων κατηγοριών µηδενικής συµµετοχής µόνο εφόσον έχει βρεθεί το ανάλογο κονδύλι.

Προσπαθούμε να μάθουμε από το παρελθόν και να διαμορφώσουμε το μέλλον.
Για την Ανανεωτική Κίνηση Ιατρών
Άγγελος Κόντος
Πυρηνικός Ιατρός, Επικεφαλής του συνδυασµού

Advertisement

Advertisement

Generated by Feedzy