Follow Us

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ασφαλιστικές Εταιρείες: Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στην υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2025

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ασφάλιση νέων κτιρίων που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας από την 1η Ιανουαρίου 2025, εκφράζει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών. Η Ένωση αναφέρεται στο άρθρο 23 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή στις 18/5/22, στο πλαίσιο της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Την ίδια στιγμή εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς ζητούν να γίνουν τροποποιήσεις, προκειμένου να καταστεί η διάταξη τεχνικά άρτια και κυρίως λειτουργική και εφαρμόσιμη.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εξέδωσε ανακοίνωση όπου εκφράζει την αντίθεσή της σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις του άρθρου 23 του Σχεδίου Νόμου, που από 1/1/25 καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση μόνο για τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας, προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν.

«Βέβαιος Κίνδυνος»

Όπως εξηγούν οι ασφαλιστές, πρόκειται για μία ρύθμιση η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ασφαλιστική επιστήμη και τεχνική. Βασική αρχή της ασφάλισης είναι η ασφάλιση τυχαίου, αβέβαιου και μελλοντικού κινδύνου, κινδύνου δηλαδή που δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβεί αλλά αποτελεί ενδεχόμενο. Στην προτεινόμενη διάταξη, από τη στιγμή που ζητείται η ασφάλιση κτισμάτων μόνο σε περιοχές πολύ υψηλής τρωτότητας, ο κίνδυνος καθίσταται σχεδόν βέβαιος, καθώς είναι εξαιρετικά πιθανό να επέλθει η ζημιά. Έτσι το πιθανότερο είναι οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι να μην κριθούν ασφαλίσιμοι και να μην υπάρξει ασφαλιστική εταιρία πρόθυμη να αναλάβει τον κίνδυνο. Αλλά ακόμη και σε περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση – μετά την απαραίτητη διαδικασία εκτίμησης και τιμολόγησης – αναλάβει τον κίνδυνο, το ασφάλιστρο που θα ζητηθεί, θα είναι υψηλό και κατά πάσα πιθανότητα μη προσιτό.

Ενέργειες της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών

Η ΕΑΕΕ διατύπωσε σοβαρές ενστάσεις επί της συγκεκριμένης διάταξης στο στάδιο της διαβούλευσης και κατέθεσε τις απόψεις και προτάσεις της προς το αρμόδιο Υπουργείο, εξηγώντας με σαφήνεια τους αντικειμενικούς λόγους που επιβάλλουν την επανεξέταση της διάταξης σε εκπροσώπους της Κυβέρνησης.

Advertisement

Επιπλέον στις 23.5.2022 η ΕΑΕΕ συμμετείχε στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής όπου είχε την ευκαιρία να αναπτύξει τις απόψεις της.

Οι προτάσεις

Συγκεκριμένα οι προτάσεις της ΕΑΕΕ αφορούν μεταξύ άλλων (α) στις οριζομένες στο σχετικό άρθρο περιοχές, (β) στην επέκταση σε κτίρια υφιστάμενα και νεόδμητα, (γ) στον διαρκή έλεγχο εκ μέρους της Πολιτείας για ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ και (ε) στην ανάγκη για την προσθήκη εξουσιοδοτικής διάταξης που θα δίδει περιθώρια να επιλυθούν στο μέλλον επιμέρους τεχνικά θέματα.

Η ασφαλιστική αγορά έχει εκφράσει επανειλημμένως προθυμία να συμμετάσχει ενεργά στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, συνδράμοντας την Πολιτεία και τους πολίτες στη διαχείριση του υπέρμετρου βάρους αποκατάστασής τους. Η επιλογή της Κυβέρνησης για την καθιέρωση υποχρέωσης εκ των προτέρων χρηματοδότησης των κινδύνων μέσω της ασφάλισης είναι αναντίρρητα ορθή, καθώς η Ασφάλιση διεθνώς κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην αντιμετώπιση την επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής.

Ωστόσο είναι απαραίτητο να γίνουν ουσιαστικές τροποποιήσεις προκειμένου να καταστεί η διάταξη τεχνικά άρτια και κυρίως λειτουργική και εφαρμόσιμη ώστε να επιτελέσει τον σκοπό της και να ληφθούν υπόψη οι τοποθετήσεις του πλέον αρμόδιου επί του θέματος κλάδου σε επίπεδο τεχνικών γνώσεων αλλά και ουσιαστικής συμμετοχής στην εφαρμογή του.

To άρθρο Ασφαλιστικές Εταιρείες: Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στην υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2025 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Advertisement

Advertisement

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ